TUYỂN DỤNG

LẬP TRÌNH VIÊN PHP BACKEND

* Số lượng tuyển dụng: 5

* Mô tả công việc:

Tham gia thực hiện các dự án và xây dựng các sản phẩm website

- Thực hiện mô tả, phân tích các yêu cầu của dự án/sản phẩm

- Tìm kiếm, nghiên cứu, đề xuất, thiết kế giải pháp để hoàn thành dự án/sản phẩm

- Thực hiện test, viết release note, bảo đảm chất lượng dự án/sản phẩm trước khi bàn giao

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý

- Ưu tiên ứng viên bắt đầu làm việc sớm.

* Yêu cầu công việc:

- Chuyên sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và hiểu ngôn ngữ lập trình web HTML, CSS, Javascript, MySQL, Responsive, Bootstrap

- Kinh nghiệm làm việc: không yêu cầu kinh nghiệm có kinh nghiệm là một lợi thế

- Chấp nhận Fresher/ Graduate mới ra trường/ Thực tập sinh sắp ra trường nếu có tố chất

- Sẵn sàng học hỏi và áp dụng 1 Framework PHP mới

- Đọc hiểu tài liệu, nghiên cứu công nghệ mới, tìm kiếm giải pháp tốt bằng tiếng Anh

TIN TUYỂN DỤNG KHÁC
Gọi cho chúng tôi