PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH & DỰ ÁN TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

Quản lý tài chính thường được thể hiện trong các báo cáo tài chính của kế toán về doanh thu, chi phí, tổng tài sản, hàng tồn kho, số liệu bán hàng, lợi nhuận. Nhưng để kiểm soát hiệu quả những con số này không phải là vấn đề đơn giản. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài chính, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến phần mềm quản lí tài chính.

Hiểu được các khó khăn của doanh nghiệp trong vấn đề quản lý các dòng tiền cũng như tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm để kiểm soát tốt lợi nhuận, chi phí, công nợ,… làm sao cho khoa học, hiệu quả, IntelERP đã cho ra mắt phần mềm quản lí tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp. Từ đó giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động tài chính của doanh nghiệp và đưa ra những quyết định phù hợp với từng giai đoạn.

Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lí tài chính

- Quản lí rõ ràng các nguồn vốn và cơ cấu sử dụng các nguồn vốn. Từ đó xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn.

- Kiểm soát chặt chẽ sự lưu động của dòng tiền, quản lý thu chi hiệu quả, đảm bảo an toàn tài chính trong kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Dễ dàng phân tích, thông kê tài chính một cách tức thì, giảm tải sai sót tối đa, dữ liệu văn bản dài lê thê.

- Lưu trữ hàng trăm quỹ từ các nguồn, các khoản thu chi khác nhau mà không cần phải tốn thời gian sử dụng sổ sách, giấy tờ như trước đây.

ỨNG DỤNG NGAY CÔNG CỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIÚP TĂNG HIỆU SUẤT GẤP 3 LẦN!
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH & DỰ ÁN TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP 4.0

01 Quản lí chính xác dòng tiền ra – vào hàng ngày từ các nguồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay, nợ phải trả, nợ phải thu.

02 Quản lí cơ cấu sử dụng các nguồn vốn, giúp nhà quản trị theo dõi sát sao và phân bổ hợp lí, đảm bảo an toàn tài chính trong kinh doanh.

03 Báo cáo rõ ràng các hoạt động tài chính trong ngày của tổng công ty và từng chi nhánh: thu – chi, giao dịch ngân hàng, công nợ, tổng doanh thu, doanh thu thuần.

04 Tính năng thông báo các khoản công nợ tới hạn, hiển thị nguồn tiền hàng ngày trên trang chủ

05 Tính năng phân quyền cho từng cấp bậc quản lí các hạng mục dòng tiền khác nhau, đảm bảo đúng người, đúng việc, tránh sai xót chồng chéo.

06 Tính năng duyệt chi online, xem báo cáo trên app điện thoại rất thuận tiện cho chủ doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi vẫn có thể quản lí được nguồn tiền.

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM

Thời gian sử dụng

GÓI STANDARD

GÓI pro (KHÔNG APP)

GÓI vip (CÓ APP)

Tháng

0

0

0

CÁC TÍNH NĂNG TRÊN PC

STT

Tính năng

GÓI STANDARD

GÓI pro (KHÔNG APP)

GÓI vip (CÓ APP)

1

Khai báo nội dung thu

2

Khai báo nội dung chi

3

Khai báo quỹ Ngân hàng

4

Khai báo quỹ tiền mặt

5

Khai báo nhân viên thuộc công ty

6

Khai báo thông tin nhà cung cấp

7

Khai báo thông tin khách hàng

8

Khai báo định mức duyệt chi cho từng cấp quản lý

9

Giao diện tạo lập phiếu thu không liên quan đến công nợ

10

Giao diện tạo lập phiếu thu liên quan đến công nợ

11

Giao diện tạo lập phiếu thu hoàn ứng của nhân viên công ty

12

Giao diện tạo lập phiếu chi không liên quan đến công nợ

13

Giao diện tạo lập phiếu chi liên quan đến công nợ

14

Giao diện tạo lập phiếu chi tiền ứng và ghi nhận công nợ của nhân viên Công ty

15

Tính năng tạo mới nhân viên ngay khi lập phiếu thu hoặc phiếu chi

16

Tính năng thu - chi trực tiếp cấn trừ công nợ phải thu hoặc công nợ phải trả

17

Giao diện tạo lập phiếu luân chuyển nguồn tiền từ chi nhánh về Tổng công ty hoặc luân chuyển ngược lại

18

Tính năng xác nhận phiếu luân chuyển khi số tiền luân chuyển đúng.

19

Tính năng hoàn trả phiếu luân chuyển khi sai số tiền luân chuyển

20

Giao diện ngân hàng thể hiện các khoản thu – chi thông qua tài khoản ngân hàng

21

Giao diện điều chỉnh quỹ ngay lập tức để số liệu về đúng với Quỹ thực tế của Công ty.

22

Tính năng cảnh báo nợ đến hạn trong giao diện công nợ phải thu hoặc công nợ phải trả.

23

Giao diện theo dõi công nợ tạm ứng của từng nhân viên

24

Lịch sử theo dõi tất cả các khoản công nợ

25

Tính năng duyệt chi của cấp quản lý để trừ quỹ của Công ty

26

Báo cáo quản lý quỹ thu

27

Báo cáo quản lý quỹ chi

28

Báo cáo quy trình luân chuyển

29

Báo cáo thu – chi – tồn quỹ

30

Báo cáo tổng doanh thu

31

Báo cáo doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh

32

Báo cáo doanh thu thuần từ khách hàng

33

Báo cáo tổng hợp tháng các khoản thu – chi – luân chuyển.

34

Tính năng xuất hóa đơn điện tử

CÁC TÍNH NĂNG TRÊN MOBILE

STT

Tính năng

GÓI STANDARD

GÓI pro (KHÔNG APP)

GÓI vip (CÓ APP)

1

Xem báo cáo quản lý quỹ thu

2

Xem báo cáo quản lý quỹ chi

3

Xem báo cáo quy trình luân chuyển

4

Xem báo cáo thu – chi – tồn quỹ

5

Xem báo cáo tổng doanh thu

6

Xem công nợ phải thu

7

Xem công nợ phải trả

8

Xem công nợ nhân viên

9

Báo cáo doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh

10

Báo cáo doanh thu thuần từ khách hàng

11

Báo cáo tổng hợp tháng các khoản thu – chi – luân chuyển

12

Báo cáo quản lý quỹ

13

Tính năng nhận thông báo phiếu chi cần duyệt

14

Tính năng duyệt chi

15

Tính năng hoàn trả phiếu chi bị sai

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

CHỈNH SỬA TÍNH NĂNG

Gói Basic Pro

Đăng ký gói 6 tháng : được chỉnh sửa các tính năng cơ bản trên PC theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian 1 tháng đầu

Đăng ký gói 12 hoặc 36 tháng : được chỉnh sửa các tính năng cơ bản trên PC theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian 2 tháng đầu

Gói Standard

Đăng ký gói 6 tháng : được chỉnh sửa các tính năng cơ bản trên PC theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian 1 tháng đầu

Đăng ký gói 12 hoặc 36 tháng : được chỉnh sửa các tính năng cơ bản trên PC theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian 2 tháng đầu

Gói Pro

Đăng ký gói 6 hoặc 12 tháng : được chỉnh sửa các tính năng cơ bản trên PC theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian 1 tháng đầu

Đăng ký gói 36 tháng : được chỉnh sửa các tính năng cơ bản trên PC theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian 2 tháng đầu

Gói VIP

Đăng ký gói 6 hoặc 12 tháng : được chỉnh sửa các tính năng cơ bản trên PC theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian 1 tháng đầu

Đăng ký gói 36 tháng : được chỉnh sửa các tính năng cơ bản trên PC theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian 2 tháng đầu

Trải nghiệm PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH miễn phí trong 7 ngày.

Trải nghiệm PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH miễn phí trong 7 ngày.

Bạn đã sẵn sàng trở thành khách hàng của IntelERP?
Hãy ĐĂNG KÝ để khám phá những tính năng phần mềm tuyệt vời IntelERP

Gọi cho chúng tôi